CURSOS ON-LINE e PROXECTOS PERSOAIS. 2023/2024

Con este servizo ofrécese un seguimento individualizado para persoas que non poden asistir presencialmente aos nosos obradoiros e seminarios ou prefiran tomar o tempo dende a súa propia casa. Deseñado especialmente para aquelas persoas ás que lles interesa traballar aspectos concretos da súa formación como escritor*s. Contamos con varios grupos en funcionamento aos que te podes incorporar en calquera momento.

A formación on-line* inclúe unha titoría via skype trimestral e un seguimento semanal do traballo individual dos asistentes. Ademais durante o curso recibiremos dúas visitas dunha/dun autora/autor que dirixirá a sesión. O formato será en videoencontro e poderán participar del todas as persoas matriculadas nos nosos obradoiros.

Todas aquelas/es que non poidan asistir presencialmente a un curso de escrita teñen a opción de matricularse na modalidade ON_LINE.

Cartografías literarias. Escrita creativa.

Antía Otero

A quen vai dirixido: A tod*s aquel*s interesad*s que non poidan asistir presencialmente aos nosos cursos e procuren un seguimento do seu proceso de escrita.

Custo do curso:70€/mes

Descrición: Cartografías literarias está dirixido *s interesad*s na literatura en xeral, con independencia do xénero no que acostumen a traballar. É unha viaxe con mirada horizontal a través d*s grandes autor*s e de propostas prácticas para a escrita. O seu obxectivo básico é o de achegar *s asistentes á trama literaria, facendo fincapé nos resortes do texto e na alquimia entre a técnica e o impulso. Coa mestura da teoría e da práctica, camiñando as pegadas que foron deixando escritor*s clásic*s e contemporáneos imprescindibles, buscarase a escoita dun xeito personalizado, aportando chaves e ferramentas que axuden á elaboración de textos propios. 

Metodoloxía: Cada semana realizarase o envío dunha unidade de traballo que inclúa o material axeitado para impulsar unha proposta de escrita e xere un feedback entre a docente e * participante (debates, comentarios, corrección de textos...). Ademáis dun seguimento personalizado en todas as entregas, cada tres meses realizarase unha titoría en modalidade online ou presencial, segundo a preferencia e as necesidades. 

Programa:

1º Trimestre:

As palabras propias e os inicios. O eco

Pescudar na cartografía. Deixarse atravesar

Entre o abstracto e o concreto

Do tema á constelación. Listas e caixas. Organizar

Enfoques

Escribir: Chantal Maillard, John Berger, Virginia Woolf, Herta Müller...

2º Trimestre: 

O impulso e o preverbo 

O asombro: da sensación á emoción

Os obxectos e o lugar

Entre o arrebato cotián e a imaxe poética

A acción

Escribir: Marguerite Duras, Antón Chéjov, Pilar Pallarés, Joan Margarit...    

3º Trimestre:

Tallar un texto: atopar a escultura

O silencio, o tempo e o espazo

Ir ao micro

O infraordinario

Do literario ao interdisplinar. Mirada transversal.

Escribir: George Perec, John Cage, Pina Bausch, Jonas Mekas...  

Máis información e matrícula eninfo@apiario.eu
De misterio e técnicas. Construíndo o poema

Dores Tembrás

A quen vai dirixido: todos aqueles interesados que non poidan asistir presencialmente aos nosos cursos e procuren un seguimento do seu traballo poético.

Custo do curso: 70€ /mes

Descrición: Este obradoiro é unha aproximación ao acontecer poético. Un achegamento dende dúas perspectivas: misterio e técnica. Emoción e mensaxe. Todo para adentrarnos na trampa, para descubrir o motor do poema. Un dos obxectivos é analizar o estrañamento que ten lugar cando un poema nos toca. Traballar dende o íntimo ao universal. Percorrer os grandes tópicos, achegarnos ás palabras da tribo. Procurar as chispas metálicas que desprenden o contacto de determinadas palabras e analizar o traballo poético de grandes poetas universais a fin de fascinarnos e tentar acceder ao mecanismo do poema.

Programa

1º Trimestre:

Poesía:

Cuestión de mirar.

Fondo, forma e poema

Tópicos e grandes palabras

A imaxe poética do cotiá

Xogar: Recuperando a vangarda: Breton, Manuel Antonio, Huidobro...

2º Trimestre

A emoción

Música e ritmo na poesía

O verso. Sintaxe e puntuación.

Estruturas líricas: A estrofa

Tensión e intensidade poética

Silencio: Alejandra Pizarnik, José Ángel Valente, Eva Veiga...

3º Trimestre

O poema que non se remata. Corrixir.

Fíos condutores: Temática e motivos

Relación entre poemas

Conxunto de poemas ou poemario?

Estrutura do poemario e do libro

O traballo coa imaxe:Federico García Lorca

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu

Palabra, artes e híbridos.

Antía Otero

A quen vai dirixido: A aquelas persoas interesadas na relación entre palabra e imaxe, escrita e arte que queiran iniciarse na escrita ou que xa o fagan con independencia do xénero no que acostumen traballar.

Custo do curso: 70 euros/mes

Descrición: Palabra, artes e híbridos é unha viaxe con mirada horizontal a través da Literatura e outras disciplinas artísticas (fotografía, cinema, son, pintura, movemento...). Os seus obxectivos básicos son achegar *s participantes ao diálogo, tensións e alquimias que provoca poñer enriba da mesa diferentes suxeitos artísticos e observar as tensións, o suceso que aparece entre a palabra dita e/ou escrita e a imaxe. Iluminar a metamorfose. Chegar ao texto. Elexir, tomar decisións, posicionarse fronte o acontecemento. Valorar a deriva ou optar polo traballo conciso segundo sexa a conversa.

Metodoloxía: Diseccionar e descubrir as cualidades das diferentes disciplinas propostas,  o que aportan, calan ou recalcan en relación á palabra. Coa mestura da teoría e da práctica, buscarase aportar chaves que axuden á elaboración de textos e traballos híbridos, escrutándoos e interrogándoos ata dalos por pechados.Nun horario que se adapte ao máximo posible ás necesidades, faranse reunións virtuais semanais onde se entregará material de traballo e poida comezar así un feedback entre a docente e os participantes (debates, comentarios, corrección de textos, análise de material...) a través dun seguimento personalizado.

Programa:

Primeiro Trimestre:

O visible

“Les Mots et les Images”

Ilustrar? , A+B igual a...?

Desbordamentos

A deriva

Autor*s: John Berger, Magritte, Susan Sontang, John Cage, Esther Ferrer, Louise

Bourgeois, Marious Hermanowicz

Segundo Trimestre:

O pé de foto

A postal

O material atopado

O diario filmado

Autor*s: Duchamp, Celso Fernández Sanmartín, Jonas Mekas, Chantal Akerman...

Terceiro Trimestre:

O ensaio fílmico

A poesía de vangarda

O poema e o videopoema

Autor*s: Chris Marker, Joan Brossa, Chema Madoz, Margarite Duras, Selección de

videopoesía e antoloxía de poetas.

Proxecto Persoal. Acompañamento e asesoramento.

Antía Otero/ Dores Tembrás

A quen vai dirixido: A tod*s aquel*s interesad*s que non podan asistir presencialmente aos nosos cursos e/ou queiran desenvolver un proxecto persoal, procurando un seguimento do seu proceso de escrita de forma individualizada e exclusiva.

Custo do curso:90€/mes

Descrición: En Apiario temos unha longa experiencia acompañando proxectos individuais tanto dende o punto de vista da orientación á creación dun texto literario, como da construción dos soportes formais e estéticos que este precisa.

Metodoloxía: En primeiro lugar analizase o estado do proxecto e elaborase un planning de traballo. Semanalmente farase un envío de material relacionado co proxecto, que inclúe detonantes relacionados exclusivamente co traballo que queren desenvolver *s alumn*s. As entregas son tarefas directamente vencelladas á natureza da peza literaria que se está a construír, e todos os esforzos se dirixen cara aí. 

Programa:

-Avaliación da idea principal, construción do mapa e constelación, conceptualización e asesoramento na viabilidade do plantexamento.

-Traballo por capas.

-Acompañamento na creación, diálogo e feed back dunha lectora de confianza.

-Soporte de reparación das pezas literarias e limpeza.

-Servizo de corrección lingüística

*Todos os nosos cursos teñen unha matrícula inicial de 30€.