A cama de meu avó Manuel Sanmartín Méndez

Aboia a cama nas medras do río