Darbo.

Darbo. Réquiem. O poemario de Pablo Otero. "Son de novo./ Arrastrado á luz, entregado a ela coma unha ofrenda./ A forma esgotada dentro dunha forma nova./ Mesmo ao contrario, non sei./ Son?./ Tal vez unha partícula na historia da electricidade e o desexo./ Da escuridade á escuridade, nesta beira."