O DESERTO

Ti sabes que o deserto 

non admitiría as citas, que non admitiría ningunha cousa 

que poida ser estéril.