Monográfico con Estevo Creus

Xa está aquí o primeiro dos monográficos Apiario da man de Estevo
Creus: A PALABRA QUE HAI

A palabra que hai

Imparte: Estevo Creus

A quen vai dirixido: A todos aqueles que queiran achegarse ao traballo

poético dende o cerne da palabra.

Número de horas: 8 Horario: Venres 30 xaneiro (18:00 a 20:00) Sábado

31 xaneiro ( 11:00-14:00 e de 17:00-20:00)

Prezo: 65 euros

Descrición: A palabra que hai é un obradoiro de escrita/pensamento no

que, mediante xogos coas palabras e actividades de escrita, tenta

provocar reflexións sobre os procesos creativos de forma que a suma de

xogo, escrita e reflexión ofreza ás persoas participantes ferramentas

novas para enfrontar calquera proceso creativo.

1. A palabra bala

2. A palabra habitable

3. A palabra é un como?

4. A palabra en ¨Lázaro e anda”.

5. A palabra en formatos.