Desescribindo

non queda outro remedio que escribir fermosos evanxeos apócrifos

Desescribindo, Marilar Aleixandre.