OBRADOIROS EN CENTROS DE ENSINO. 2016/2017

Antía Otero e Dores Tembrás acumulan longa experiencia impartindo obradoiros en centros de ensino. Xa sexa como medio de aproximación á poesía, con monográficos sobre autores específicos ou cunha serie de propostas nas que se aborda o poético dende diferentes perspectivas.

Con obradoiros para diferentes franxas de idades, dende os máis pequenos ata 2º de Bacharelato.

Carlos Casares Vento ferido / Cambio en tres

Antía Otero/Dores Tembrás

A quen vai dirixido: Ao alumnado dende ESO ata Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: A obra de Carlos Casares, autor ao que a RAG dedica as Letras Galegas no 2017, amósanos ao longo da súa obra narrativa, que abrangue máis de trinta anos, unha gran riqueza e variedade. A finalidade deste obradoiro-encontro, a medio camiño entre a conversa, a aproximación á súa obra e á escrita colectiva é achegarnos á voz e características únicas deste autor.Así propoñemos un breve percorrido pola súa vida para situalo no contexto e deternos en Vento ferido ou Cambio en tresanalizando personaxes, trama, tema, etc...co obxectivo de descubrir como se constrúe unha peza literaria, sempre dun xeito activo e participativo.

Máis información e matrícula eninfo@apiario.eu

Carlos Casares. A galiña azul/ As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas

Antía Otero/Dores Tembrás

A quen vai dirixido: Ao alumnado dende 4º Primaria

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: A obra de Carlos Casares, autor ao que a RAG dedica as Letras Galegas no 2017, amósanos ao longo da súa obra narrativa, que abrangue máis de trinta anos, unha gran riqueza e variedade. A finalidade deste obradoiro-encontro orientado ao alumnado de dos últimos cursos de primaria é partir do lúdico para entrar no literario. As actividades propostas parten das obras A galiña azul ou As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas. A cor e a estrutura elemental: presentación nó e desenlace servirán de guión para que *s alumn*s constrúan a súa propia historia, sempre dun xeito activo e participativo.

Máis información e matrícula eninfo@apiario.eu

Novas voces poéticas: No seu despregar

Antía Otero/Dores Tembrás

A quen vai dirixido: Ao alumnado dende 6º Primaria ata Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Este obradoiro quere achegar as novas voces poéticas do país a través da súa obra recollida na antoloxía No seu despregar. 18 poetas nos que mergullarse neste obradoiro-encontro onde nos achegaremos á pulsión máis nova e fresca da produción literaria galega. Dun xeito activo e participativo, o alumnado poderá atoparse nos versos destas páxinas e tamén aprender a escribir os seus propios. A vía de acceso á poesía conta neste obradoiro cunha premisa, autor*s e alumn*s manexan o mesmo código. Que é a poesía? Calquera palabra é susceptíbel de aparecer nun poema? De onde pode xurdir o poético?...

Máis información e matrícula eninfo@apiario.eu

Manuel María. Palabra de luz.

Antía Otero/Dores Tembrás

A quen vai dirixido: Ao alumnado dende 6º Primaria ata Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: A obra de Manuel María, autor ao que a RAG dedica as Letras Galegas no 2016, móstranos ao longo da súa extesa obra un rico abano temático, estético e estilístico. A fin deste obradoiro-encontro, a medio camiño entre a conversa, o recital e a escrita colectiva, é achegarse á figura do poeta facendo un percorrido pola súa vida e creación literaria dun xeito activo e participativo. A paisaxe, a lingua, o amor, a soidade, as viaxes, o compromiso social foron algúns dos camiños que o autor da Terra Chá percorreu como soños verdadeiros, converténdoos en palabras de luz. Achegándonos a eles e desvelando a súa arquitectura, atoparemos vías de acceso á poesía.

Máis información e matrícula eninfo@apiario.eu

Quen teme á poesía?. 

Antía Otero

A quen vai dirixido: Ao alumnado de Primaria e Secundaria

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Ante a grande barreira que soe provocar tratar a poesía co alumnado, este obradoiro busca desmitificar multitude de tópicos que xorden neste xénero. Afrontando a sesión dende o sensorial e o interdisciplinar, a través do debate colectivo ao redor das nosas experiencias, do emprego da propia voz para escoitar as palabras no eco, da relación que se crean entre elas na sinestesia e noutros recursos estilísticos... achegarémonos ao misterioso xogo e á revelación que proporciona a poesía, para chegar á escrita colectiva na segunda parte do encontro.

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu

Entre palabras

Dores Tembrás

A quen vai dirixido: Ao alumnado comprendido entre 6º de Primaria ata 2º Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Consiste nun traballo directo coa palabra. Partindo dunha selección de medios: audiovisual, música, texto literario, graffiti aproximámonos ao poético como un caleidoscopio. Esta achega permitiranos abordar algunhas ferramentas, recursos estilísticos e os seus efectos. Para acabar construíndo unha constelación propia e un texto individual, na segunda parte do encontro.

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu

Elas. Poesía de muller

Dores Tembrás

A quen vai dirixido: Ao alumnado comprendido entre 6º Primaria ata 2º Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Concibido para aproximarnos a unha escolma de importantes autoras que permitirá analizar de perto o seu traballo poético e as características da súa escrita dentro da poesía galega contemporánea. Ao tempo que se perfilan ferramentas e cuestións de teoría poética.

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu

O Peizoque Roque. Poesía para pequenos 

Dores Tembrás

A quen vai dirixido: Ao alumnado de Educación infantil

Nivel: Iniciación

Duración: 45 min.

Descrición: Este obradoiro consiste na lectura do conto O peizoque Roque. Un paxariño rebuldeiro que decide ir na procura de palabras. O encontro cos máis pequenos aproveitase para traballar os pareados e a escrita das súas palabras favoritas, que poden darlle de comer eles mesmos ao paxariño.

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu

Poesía+Graffiti

Dores Tembrás


A quen vai dirixido: Ao alumnado comprendido entre 6 de Primaria ata 2º de Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Poesía + Graffiti é un obradoiro no que o acceso ao poético se realiza por medio dunha vía moi familiar para os rapaces e rapazas, cunha linguaxe que eles manexan con naturalidade e coa que se identifican: as pintadas nas rúas. Concibido para desenvolver en sesións de entre dúas e catro horas, o encontro divídese en dúas partes, unha primeira na que traballamos con imaxes de graffiti (pintadas de corte poético) que aprendemos a analizar tendo en conta algunhas figuras retóricas, pero tamén o espazo no que están feitas, e outras cuestións como grafías, a necesidade de brevidade, as constelacións poéticas, a precisión... E unha segunda parte na que a rapazada escribe un par de versos, unha imaxe, poñendo en práctica o que vimos con anterioridade.

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu

Penélope 

Dores Tembrás


A quen vai dirixido: Ao alumnado comprendido entre 2º ESO ata 2º de Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Penélope é unha das figuras fundamentais que transita a literatura universal dende hai moitos séculos. Algúns poetas galegos quixeron retratar tamén a esta muller mítica. A través dunha escolma con textos de Rosalía de Castro, Cunqueiro, Xohana Torres, María Rosendo, Xosé Mª Díaz Castro, Carmen Blanco, tamén a través dun poema de Tennyson ou con cancións de Serrat ou Maná aproximarémonos á ollada poliédrica deste personaxe complexo e que non admite análises planas. Ademáis apoiarémonos tamén nalgún material plástico: pintura, escultura e intervencións artísticas axudarán a enriquecer esta nova ollada que o alumnado se encargará de fechar coa súa propia Penélope nun texto escrito.

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu

Versos para pensar. Do libro a Ágora

Antía Otero

A quen vai dirixido: Ao alumnado comprendido entre 1º de Secundaria ata 2º Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Versos para pensar é un percorrido pola lectura e o debate colectivo a partir dunha escolma de poemas da literatura galega contemporánea, na que se tratan temáticas actuais e conflitos presentes na sociedade.  Unha maneira de vincular a literatura e a vida, a arte e o aquí e agora que fará do encontro unha posibilidade para pensar e reflexionar en voz alta e en comunidade a través da palabra e procurando a escrita na segunda parte da sesión. 

Mais información e matrícula en: info@apiario.eu

Videopoesía para gravar sen cámaras.

Antía Otero

A quen vai dirixido: Ao alumnado comprendido entre 1º de Secundaria e 2º Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Neste obradoiro presentarase a experiencia de idear, imaxinar e realizar unha peza de videopoesía sen cámaras. A intención é a de pararse a analizar tódolos elementos que a forman, a relación imaxe-palabra-son, percorrendo o proceso da creación no presente máis aló do resultado. A opción é imaxinar contando. Un obradoiro onde crear un set de rodaxe na aula a partir da mirada e da experiencia, sen necesidade de tecnoloxía.

Mais información e matrícula en: info@apiario.eu

Videopoesía. Con-textos para mirar.

Antía Otero

A quen vai dirixido: Ao alumnado comprendido entre 1º de Secundaria ata 2º Bacharelato

Nivel: Iniciación

Nº de horas: 2

Descrición: Paseo pola poesía galega última e as súas manifestacións no campo do audiovisual. Percorrido e desentrañado artístico e técnico destas manifestacións que, malia á proximidade da linguaxe, semellan ás veces difíciles de descodificar. Unha maneira distinta de achegar o alumnado ao campo do poético dende un prisma actual e interdisciplinar.

Mais información e matrícula eninfo@apiario.eu